De kinderen kunnen tijdens de middag onder toezicht hun boterhammen opeten in de school.
Mogen we vragen de boterhammen in een brooddoos mee te geven?

Vanaf schooljaar 2022-2023 verkopen we geen drankjes meer in de refter!
Ook eigen drankjes laten we niet meer toe.
Elk kind krijgt gratis water of thee in de refter.

Opgelet: in de kleuterschool wordt geen thee geschonken omdat we die warme drank niet veilig vinden in kleine handjes.

De school is verplicht  € 0,12 remgeld te vragen per kind per dag wanneer het op school blijft ineten.
Dit bedrag zal aangerekend worden op de schoolrekening.