De polis werd afgesloten door het gemeentebestuur bij het verzekeringskantoor Koho Insurance & Services, Bevelsesteenweg 41-2560 Nijlen.

Niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, ook iedereen die op één of andere wijze in de school helpt, vallen onder toepassing van de bepalingen van de polis en zijn verzekerd.

Uitleg omtrent de juiste inhoud van de polis kan verkregen worden bij het schoolbestuur.

Wat te doen bij een ongeval?

 • Verwittig de directeur zo snel mogelijk.
 • De directeur vult een aangifteformulier in en overhandigt u een medisch attest.
 • De ouders laten het medisch attest invullen bij de dokter en bezorgen dit spoedig terug aan de directeur.
 • Doktershonoraria, rekeningen bij de apotheker/kinesist worden eerst door de ouders zelf betaald.
 • Al deze kostennota’s goed bewaren tot het slachtoffer volledig genezen is. Ga dan met deze kostennota’s langs bij uw ziekenfonds. Daar zal men op een speciaal formulier vermelden:
  • alle kosten
  • wat je ziekenfonds betaalt
  • wat rest voor de ziekenverzekering
 • Bezorg dit document aan de directeur.
 • Bij een verzekerd ongeval volgt dan de vergoeding.

De verzekering geldt enkel voor lichamelijke letsels en niet voor stoffelijke schade (jassen, brillen, fietsen, …) wanneer het ongeval gebeurt:

 • tijdens de schoolactiviteiten onder toezicht
 • op de kortste en veiligste weg naar huis/naar school
 • binnen de tijd die nodig is om deze weg af te leggen

Een goede raad:
Speel zeker en geef bij twijfel toch het ongeval van uw kind aan. Je kan nooit weten welke verwikkelingen zich achteraf voordoen.

Doe de aangifte zo spoedig mogelijk!!!

Nieuwsflits

extra verlofdagen 2023-2024

facultatieve verlofdagen

?

pedagogische studiedagen

?

Communie en lentefeest 2024

eerste communie
zondag 21 april 2024

vormsel
?

lentefeest (2de leerjaar)
zondag 28 april 2024

feest vrijzinnige jeugd (6de leerjaar)
zaterdag 27 april 2024