De kinderen kunnen tijdens de middag onder toezicht hun boterhammen opeten in de school.
Mogen we vragen de boterhammen in een milieuvriendelijke brooddoos mee te geven?

Middagtoezicht wordt gedaan door:

V1    

Ria Smits


Gerda Kerkhofs

V2  

V3  

  

Volgende dranken zijn te verkrijgen in de refter:
(prijzen werden recent aangepast en gelden vanaf 1/11/2021)

koffie   € 0,60
thee   € 0,60
bruiswater   € 0,60
water van de kraan   gratis
melk   € 0,60
chocomelk   € 0,60
aardbeidrank   € 0,60
appelsap   € 0,60
appelsiensap   € 0,60


Er mogen ook drankjes meegebracht worden.
Om praktische redenen kunnen we alleen brikjes toelaten.
We vragen met aandrang geen frisdranken mee te geven.

 

De betalingen gebeuren als volgt:

Kleuterafdeling:

De kleuterleidster duidt iedere dag de drank aan die de kleuter tijdens de middag heeft genomen.
De drankjes worden aangerekend op de schoolrekening.    
Lagere school:
De leerkracht duidt iedere dag de drank aan die de leerling tijdens de middag heeft genomen. 
De drankjes worden aangerekend op de schoolrekening.   

De school is verplicht  € 0,12 remgeld te vragen per kind per dag wanneer het op school blijft ineten.
Dit bedrag zal eveneens aangerekend worden op de schoolrekening.

Nieuwsflits

afkoelingsweek 20/12 - 24/12

school sluit maar voorziet noodopvang

extra verlofdagen 2021-2022

maandag 7/2/2022
vrijdag   18/3/2022

Communie en lentefeest '21-'22

eerste communie
zondag 8 mei 2022

vormsel
zaterdag 14 mei 2022

lentefeest (2de leerjaar)
zaterdag 7 mei 2022

feest vrijzinnige jeugd (6de leerjaar)
zondag 8 mei 2022