De ouderraad bestaat uit alle ouders van de kinderen van de Gemeentelijke Basisschool Zandhoven. Binnen de ouderraad is er een oudercomité die namens de ouderraad activiteiten organiseert en spreekbuis is.

Samen willen we meebouwen aan een school waar onze kinderen zich thuis voelen.

Concreet willen wij :

- de samenwerking en betrokkenheid tussen de leerkrachten en ouders bevorderen

Deze samenwerking vertaalt zich in : meehelpen aan het schoolfeest, Acties rond verkeersveiligheid, winterbar, …

- initiatieven in verband met opvoeding en onderwijs steunen

Cfr. actie Levenslijn i.v.m. veilig verkeer. Sing for life t.v.v. Music for Life.

- de ouders vertegenwoordigen bij instanties die met opvoeding en onderwijs te maken hebben

De ouderraad is lid van :

-      de schoolraad. De vertegenwoordiger van de ouderraad is XXX.

-      Werkgroepen die door de gemeente opgestart worden : o.a. drugsbeleid, buitenschoolse opvang, …

-      De werkgroep veilig verkeer Zandhoven

De ouderraad kan ook problemen die kaderen in het algemeen belang van alle kinderen, aankaarten. Voor het bespreken en oplossen van individuele problemen, verwijzen wij de ouders door naar de leerkrachten en/of schooldirectie.

Maandelijks bespreekt het oudercomité met de schooldirectie concrete punten inzake schoolwerking (hygiëne, veiligheid, oudercontact, …)

Nieuwsflits

Communie en Lentefeest 2018 en 2019

Plechtige communie
28 april 2018 om 11.00u

Eerste communie
29 april 2018 om 9.30u

Feest Vrijzinnige jeugd (6de lj)
5 en 6 mei 2018

Lentefeest (2de lj)
21 april 2018

Eerste communie 2019
zondag 19 mei 2019

Plechtige communie 2019
zaterdag 18 mei 2019

Verlofdagen 2017-2018

2 oktober 2017 (facult. verlofdag)
24 november 2017 (ped. studiedag)

14 maart 2018 (ped. studiedag)
30 april 2018 (facult. verlofdag)

 

zie ook onder
info→ vakanties en vrije dagen,
voor alle schoolvakanties 2017-2018