De ouderraad bestaat uit alle ouders van de kinderen van de Gemeentelijke Basisschool Zandhoven. Binnen de ouderraad is er een oudercomité die namens de ouderraad activiteiten organiseert en spreekbuis is.

Samen willen we meebouwen aan een school waar onze kinderen zich thuis voelen.

Concreet willen wij :

- de samenwerking en betrokkenheid tussen de leerkrachten en ouders bevorderen

Deze samenwerking vertaalt zich in : meehelpen aan het schoolfeest, Acties rond verkeersveiligheid, winterbar, …

- initiatieven in verband met opvoeding en onderwijs steunen

Cfr. actie Levenslijn i.v.m. veilig verkeer. Sing for life t.v.v. Music for Life.

- de ouders vertegenwoordigen bij instanties die met opvoeding en onderwijs te maken hebben

De ouderraad is lid van :

-      de schoolraad. De vertegenwoordiger van de ouderraad is XXX.

-      Werkgroepen die door de gemeente opgestart worden : o.a. drugsbeleid, buitenschoolse opvang, …

-      De werkgroep veilig verkeer Zandhoven

De ouderraad kan ook problemen die kaderen in het algemeen belang van alle kinderen, aankaarten. Voor het bespreken en oplossen van individuele problemen, verwijzen wij de ouders door naar de leerkrachten en/of schooldirectie.

Maandelijks bespreekt het oudercomité met de schooldirectie concrete punten inzake schoolwerking (hygiëne, veiligheid, oudercontact, …)

Nieuwsflits

Kijkdag!

welkom op onze kijkdag op
woensdag 29 augustus 2018
tussen 17u en 20u.

Extra verlofdagen 2018-2019

Pedagogische studiedagen

14 november 2018
15 februari 2019

Facultatieve verlofdagen

1 oktober 2018
4 februari 2019

Lentefeest 2019

Lentefeest (2de leerjaar)
zaterdag 4 mei 2019

Feest Vrijz. Jeugd (6de leerjaar)
zondag 5 mei 2019

Communie 2019 en 2020

Vormsel
zaterdag 18 mei 2019

Eerste communie 
zondag 19 mei 2019 om 9.30u

Vormsel
zaterdag 9 mei 2020

Eerste communie
zondag 10 mei 2020 om 9.30u