De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad vergadert minimaal driemaal per schooljaar.
Ouders die vragen of voorstellen willen indienen, kunnen dat best doen bij de verkozen ouders uit de raad.

De huidige schoolraad bestaat uit:

voorzitter   Chris Vandeput

inrichtende macht   May Peeters

directeur   Werner Van Everbroeck

vertegenwoordiging leerkrachten   V1 - Brigitte Dieltiens
                                                      V2 - Katrien Van Staeyen
                                                      V3 - Veerle Grandsart 

vertegenwoordiging ouders   Katja Coppens
                                              Caroline Lemmens

vertegenwoordiging lokale gemeenschap   Griet Slaets
                                                                   Elsie Van Dooren

Nieuwsflits

Communie en Lentefeest 2018

Plechtige communie
28 april 2018 om 11.00u

Eerste communie
29 april 2018 om 9.30u

Feest Vrijzinnige jeugd (6de lj)
5 en 6 mei 2018

Lentefeest (2de lj)
21 april 2018

Verlofdagen 2017-2018

2 oktober 2017 (facult. verlofdag)
24 november 2017 (ped. studiedag)

14 maart 2018 (ped. studiedag)
30 april 2018 (facult. verlofdag)

 

zie ook onder
info→ vakanties en vrije dagen,
voor alle schoolvakanties 2017-2018