De kinderen kunnen tijdens de middag onder toezicht hun boterhammen opeten in de school.
Mogen we vragen de boterhammen in een brooddoos mee te geven omwille van de milieuvriendelijkheid?

Middagtoezicht wordt gedaan door:

V1    

Ria Smits


Gerda Kerkhofs

V2   Vera Van Tendeloo


Katie GeertsV3  

Gerda Verboven


Agnes BoeckxNancy Van  Hove

 

Volgende dranken zijn te verkrijgen in de refter:

koffie   € 0,45
thee   € 0,45
water   € 0,45
melk   € 0,45
chocomelk   € 0,45
aardbeidrink   € 0,45
appelsap   € 0,45
appelsiensap   € 0,45


Er mogen ook drankjes meegebracht worden.
Om praktische redenen kunnen we alleen brikjes toelaten.
We vragen met aandrang geen frisdranken mee te geven.

 

De betalingen gebeuren als volgt:

Kleuterafdeling:

De kleuterleidster duidt iedere dag de drank aan die de kleuter tijdens de voormiddag en/of de middag heeft genomen.
De drankjes zullen aangerekend worden op de twee-maandelijkse schoolrekening.    
Lagere school:
De leerkracht duidt iedere dag de drank aan die de leerling tijdens de middag heeft genomen. 
De drankjes zullen aangerekend worden op de twee-maandelijkse schoolrekening.   

De school is verplicht  € 0,12 remgeld te vragen per kind per dag wanneer het op school blijft ineten.
Dit bedrag zal eveneens aangerekend worden op de schoolrekening.

Nieuwsflits

Communie en Lentefeest 2018 en 2019

Plechtige communie
28 april 2018 om 11.00u

Eerste communie
29 april 2018 om 9.30u

Feest Vrijzinnige jeugd (6de lj)
5 en 6 mei 2018

Lentefeest (2de lj)
21 april 2018

Eerste communie 2019
zondag 19 mei 2019

Plechtige communie 2019
zaterdag 18 mei 2019

Verlofdagen 2017-2018

2 oktober 2017 (facult. verlofdag)
24 november 2017 (ped. studiedag)

14 maart 2018 (ped. studiedag)
30 april 2018 (facult. verlofdag)

 

zie ook onder
info→ vakanties en vrije dagen,
voor alle schoolvakanties 2017-2018