De kinderen kunnen tijdens de middag onder toezicht hun boterhammen opeten in de school.
Mogen we vragen de boterhammen in een brooddoos mee te geven omwille van de milieuvriendelijkheid?

Middagtoezicht wordt gedaan door:

V1    

Ria Smits


Gerda Kerkhofs

V2   Vera Van Tendeloo


Katie GeertsV3  

Gerda Verboven


Agnes BoeckxNancy Van  Hove

 

Volgende dranken zijn te verkrijgen in de refter:

koffie   € 0,45
thee   € 0,45
water   € 0,45
melk   € 0,45
chocomelk   € 0,45
aardbeidrink   € 0,45
appelsap   € 0,45
appelsiensap   € 0,45


Er mogen ook drankjes meegebracht worden.
Om praktische redenen kunnen we alleen brikjes toelaten.
We vragen met aandrang geen frisdranken mee te geven.

 

De betalingen gebeuren als volgt:

Kleuterafdeling:

De kleuterleidster duidt iedere dag de drank aan die de kleuter tijdens de voormiddag en/of de middag heeft genomen.
De drankjes zullen aangerekend worden op de twee-maandelijkse schoolrekening.    
Lagere school:
De leerkracht duidt iedere dag de drank aan die de leerling tijdens de middag heeft genomen. 
De drankjes zullen aangerekend worden op de twee-maandelijkse schoolrekening.   

De school is verplicht  € 0,12 remgeld te vragen per kind per dag wanneer het op school blijft ineten.
Dit bedrag zal eveneens aangerekend worden op de schoolrekening.

Nieuwsflits

Lentefeest

Lentefeest (2de leerjaar)
zaterdag 4 mei 2019

Feest Vrijz. Jeugd (6de leerjaar)
zondag 5 mei 2019

Communie 2019

Plechtige communie
zaterdag 18 mei 2019

Eerste communie 
zondag 19 mei 2019