Schoolverzekering

De polis werd afgesloten door het gemeentebestuur bij
Koho Insurance & Services
Bevelsesteenweg 41
2560 Nijlen

Niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, ook iedereen die op één of andere manier in de school helpt, valt onder de toepassing van de polis.
De verzekering geldt enkel voor lichamelijke letsels. Er is geen franchise.
Uitleg omtrent de juiste inhoud van de polis kan verkregen worden bij het schoolbestuur.

Wat te doen bij ongeval?

 • verwittig de directeur zo snel mogelijk.
 • u vult, eventueel samen met de directeur, deel I van het aangifteformulier in.
 • u laat een arts het geneeskundig getuigschrift, deel II, invullen.
 • u bezorgt beide delen terug aan de school.
 • De schoolverzekering voorziet in een terugbetaling van de medische kosten NA tussenkomst van het ziekenfonds of een andere verzekeraar.
  Hiervoor zijn de originele bewijsstukken nodig, zoals:
  - de afrekeningen van het ziekenfonds
  - de officiële apothekersrekeningen
  - de gedetailleerde ziekenhuisfacturen
  Na ontvangst van deze bewijsstukken zal KBC overgaan tot vergoeding.

Een goede raad!

Speel zeker en geef bij twijfel toch het ongeval van uw kind aan.
Je kan nooit weten welke verwikkelingen zich achteraf voordoen.

Het schadeformulier

U kan dit formulier downloaden in de rubriek documenten.

 

 

Nieuwsflits

Kinderkankerfonds ipv vzw Benetiet

Beste ouders

Zoals jullie al weten, organiseren wij met onze basisschool een actie voor de warmste week. Ons goed doel was dit jaar de vzw “Benetiet”.
Maar zoals jullie al weten of gelezen hebben in de krant stopt deze vzw, omdat hun doel is bereikt.

Daarom hebben we nu een ander goed doel gekozen:

KINDERKANKERFONDS

De webwinkeltjes blijven open tot en met 3 december!

De laatste week voor de vakantie worden de cadeautjes verdeeld!

 Nog veel verkoopplezier!

Communie en Lentefeest 2018

Plechtige communie
28 april 2018 om 11.00u

Eerste communie
29 april 2018 om 9.30u

Feest Vrijzinnige jeugd (6de lj)
5 en 6 mei 2018

Lentefeest (2de lj)
21 april 2018

Verlofdagen 2017-2018

2 oktober 2017 (facult. verlofdag)
24 november 2017 (ped. studiedag)

14 maart 2018 (ped. studiedag)
30 april 2018 (facult. verlofdag)

 

zie ook onder
info→ vakanties en vrije dagen,
voor alle schoolvakanties 2017-2018